Privacy beleid

Hanne Desaever (ondernemingsnummer 0774. 571.328) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten voor patiëntenbeheer. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 [(a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1a (toestemming), heeft de patiënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De patiënt heeft ten allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. De patiënt heeft een recht om een kopie van zijn persoonsgegevens op te vragen en die door te sturen naar een andere vennootschap.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens verwerkt worden, kunt u steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermings-autoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid, kan u steeds terecht bij Hanne Desaever via info@osteohanne.be.